Împărtăşeşte pagina pe...

Dictionar de Termeni


Alegeti o litera:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z  
Zabrea

Denumire data barelor din lemn, metal sau beton armat, solicitate axial, ce compun un sistem de rezistenta de tipul "fermelor" sau grinzilor cu zabrele.

Zgura

Este un subprodus industrial rezultat din procesul tehnologic de obtinere a fontei in combinatele siderurgice. Zgura este folosita ca adaos la producerea cimentului de furnal, pentru a reduce consumul de clincher Portland a carui productie este mare consumatoare de energie.

Zidarie

Prin zidarie se intelege un element de constructie alcatuit, dupa anumite reguli, din pietre naturale sau artificiale.

Zidariile armate

Sunt acele zidarii in masa carora se inglobeaza o armatura de otel pentru a-i mari rezistenta la incovoiere si la forfecare.

Zona de protectie

Suprafete aflate in jurul sau in preajma unor surse de nocivitate, care impun protectia zonelor invecinate (statii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deseurilor, puturi seci, cimitire, instalatii sau incinte cu emisie de noxe industriale, circulatie intensa de autovehicule etc.).

Zona de risc natural

Areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Zona defavorizata

Arii geografice strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) au structuri productive monoindustriale care in activitatea zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populatia salariata; b) sunt zone miniere in care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective in urma aplicarii programelor de restructurare; c) in urma lichidarii, restructurarii sau privatizarii unor agenti economici apar concedieri colective care afecteaza mai mult de 25% din numarul angajatilor care au domiciliul stabil in zona respectiva; d) rata somajului depaseste cu 25% rata somajului la nivel national; e) sunt lipsite de mijloace de comunicatie si infrastructura este slab dezvoltata.

Zona functionala

Parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.).

Zona protejata

Suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse al subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. in care se impun masuri restrictive de protectie a acestora prin distanta, functionalitate, inaltime si volumetrie.

Zona umeda

Intindere de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este statatoare sau curgatoare, dulce, salmastra sau sarata, inclusiv intinderea de apa marina a carei adancime la reflux nu depaseste 6 m.

Zona urbanistica

Delimitare teritoriala urbana cu caracteristici urbanistice comune. Conform P.U.G. Bucuresti - exista urmatoarele zone: A - activitati productive si de servicii; CA - centrala in afara limitelor CP; CB - nuclee urbanistice strategice aflate in afara zonei centrale; CP -de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice ; G - gospodarie comunala; L - locuinte; M - mixta; R - echipamente tehnice majore; S - destinatie speciala; T - transporturi; V - spatii verzi; EX - rezervate, aflate in afara teritoriului administrativ al localitatii.

Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. In raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punereain valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

Zonificare functionala

Actiunea impartirii teritoriului in zone functionale.


Vanzare case, apartamente, terenuri, inchiriere garsoniere, spatii comerciale